Каталог М63 28 Вересня 2017 18:51slovotkach

Історія військового надгробка

Історія військового надгробка

На українських землях традиції встановлення надмогильних пам’ятників беруть свій початок ще у часи палеоліту. Але більш сучасної форми вони набули в епоху середньовіччя. Із прийняттям християнства активно впроваджувалось використання християнських символів у монументальному мистецтві. Як вважають мистецтвознавці, один із перших кам’яних надгробків у формі хреста встановив Данило Галицький на могилі свого дружинника Клима Христинича, який загинув у 1213 році. Поховання знаходилось у селі Зимне на Волині.

Широкого поширення кам’яні надмогильні хрести набули за часів Козаччини (ХVII – XVIII ст.). Що характерно, такі надгробки встановлювались лише на могилах козаків, а жінкам і дітям їх не встановлювали. Іншими словами, це були виключно військові надгробки. Відтак, кам’яний надгробок у формі хреста почали називати козацьким. Особлива форма надмогильного пам’ятника для військових була покликана підкреслювати особливе їх пошанування та визнання їх доблесті. Козацькому хресту була притаманна трапецеподібна форма кінців. Іноді траплялись хрести із прямими або пелюсткоподібними кінцями.

Розширення козацького стану, а також походи козаків зумовили розповсюдження їх могил по всій території України. Кам’яний (часто гранітний) хрест-надгробок щільно покривали текстом та зображеннями. Подавали детальну інформацію про полеглого воїна та обставини його смерті. На надгробках старшин та заможних козаків вирізблювали зброю, відповідно до роду їх занять. Зокрема, на могилі кошового Костя Гордієнка встановлено кам’яний хрест, з одного боку якого написи, а під ними – зображені списи, шаблі, гармати. Військові атрибути також зображені на надмогильному пам’ятнику кошового Івана Сірка. Різьбярі, які створювали надгробки для козаків вирізблювали на них свої імена, що засвідчувало високу кваліфікацію майстра.

Поступово кам’яні хрести на могилах почали встановлювати для цивільного населення, беручи за основу козацькі хрести. З ХХ ст. на надмогильному хресті почали вирізблювати Розіп’ятого Ісуса. Із відміною кріпосного права та покращенням матеріального стану селян, монументальна скульптура набула широкого розповсюдження. Надмогильні пам’ятники встановлюються для більшості населення, хоч і відрізняються вартістю та зовнішнім виглядом.

Для сучасних полеглих воїнів також встановлюються спеціальні військові пам’ятники, одинакові для всіх. Український інститут національної пам'яті запропонував ескіз типового пам'ятника для полегих воїнів.

Схожі статті